Kūrybinio verslo asociacija

Lietuvos meno galerininkų asociacija

Lietuvos regionų bibliotekų asociacija

Bendruomenių santykių konsultantai

Aušra Petroškienė

Violeta Bogucevičienė

Daiva Gasiūnienė

Ugnė Daubaraitė