Dizainas – tai viena akivaizdžiausių sričių, kur meninė vertė ir ekonominė nauda sujungiamos į bendrą visumą. Šiandieniniame pasaulyje vartojimo prekės, kad ir kokiomis aukštosiomis technologijomis būtų pagrįstos, kad ir iš kokių kokybiškų medžiagų pagamintos, be gero dizaino rinkoje yra nieko vertos.

Patrauklus dizainas generuoja pridėtinę vertę, kuriai paklūsta ekonominio progreso variklis. Tačiau dizaino kokybė lemia ne tik ekonominę naudą, nuo jos priklauso ir mūsų kasdienybė, ji formuoja aplinką, kurioje gyvename. Todėl sąvokos „dizainas“ nereikėtų suvokti pernelyg siaurai.

Dizainas yra svarbi inovacijų proceso dalis. Dizainas yra svarbus kūrybinių industrijų subsektorius, taip pat turi reikšmingą įtaką kitų ekonomikos sektorių, tokių kaip apdirbamoji pramonė, IT, žemės ūkis, finansinės paslaugos ir kt., augimui.

Europoje dirba daugiau kaip 400 000 kvalifikuotų profesionalių dizainerių, o su jų darbu siejama 36 milijardų eurų apyvarta per metus, kuri sudaro šiek tiek daugiau kaip 5% ES žinioms imlių paslaugų sektoriaus.

Galbūt šiandien dar būtų sudėtinga kalbėti apie lietuviško dizaino mokyklą. Visgi pripažinti baldų dizaino meistrai Nauris Kalinauskas ar Juozas Brundza leidžia drąsiai kalbėti apie dizaino Lietuvoje brandą ir kokybę, o tuo pačiu ir apie besiformuojančią tradiciją bei jos tęstinumą. Savo kūrybinį potencialą lietuvių dizaineriai ne kartą jau įrodė ir tarptautinėje rinkoje.