Baltijos jūros regiono kūrybinių industrijų politikos apžvalga

Šiaurės partnerystės kultūrai tinklo (Northern Dimension Partnership on Culture) užsakymu atlikta Baltijos jūros regiono kūrybinių industrijų politikos raidos apžvalga.

Apžvalgoje aptariamos tendencijos ir iššūkiai, kylantys kuriant ir formuojant kūrybinių ir kultūrinių industrijų politiką Baltijos jūros regiono šalyse: Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Islandijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Rusijoje. Tyrime pateikiama apibendrinta kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus situacija kiekvienoje regiono valstybėje, aptariama šį sektorių veikianti politika, jos vystymosi tendencijos ir problematika. Pasitelkus konkrečius pavyzdžius kalbama apie jau įvykdytus inovatyvius šios politikos pakeitimus bei rėmimo mechanizmus.

Apžvalgoje kalbama apie NDPC vaidmenį vystant kūrybinių ir kultūrinių industrijų politiką Baltijos jūros regiono šalyse. Kiekvienos iš jų išsivystymo lygis yra ne vienodas, todėl skiriasi ir šių industrijų situaciją. NDPC jau penkerius metus siekia pagerinti šio sekoriaus darbo sąlygas bei finansavimą, tiesti tiltus tarp kūrybinių ir kultūrinių industrijų lauke dirbančių žmonių, verslo atstovų ir visuomenės.  
 
  „11 DIMENSIONS“


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2015-08-04