Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkoje

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos laisvosios rinko instituto ekspertais atliko tyrimą „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkoje“. Tyrimas dalinai finansuotas LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti skirtingas didžiausią potencialą turinčias kultūrinių ir kūrybinių industrijų sritis (KKI), įvertinti Lietuvos kultūrinių ir kūrybinių industrijų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose bei KKI poveikį socialinei aplinkai bei regioninei plėtrai. Tyrimas apėmė ekonominę ir socialinę situacijos bei teisinių dokumentų analizę, ekspertinių interviu analizę ir rekomendacijų parengimą.

Tyrimo įgyvendinimui buvo nustatyta metodika ir kriterijai, pagal kuriuos buvo atrinktos didžiausią potencialą turinčios KKI sritys. Atlikus išsamią skirtingų KKI sričių analizę, atrinktos sritys, turinčios didžiausią potencialą didinti konkurencingumą ir augti tarptautinėje rinkoje.
Remiantis ekspertinėmis apklausomis, įvertintos kiekvienos KKI srities stipriosios ir silpnosios pusės gamybos (kūrimo), paslaugų (produktų) teikimo ir platinimo (pardavimo) procesuose. Atlikta pagrindinių teisinių dokumentų, reglamentuojančių KKI Lietuvoje ir ES, analizė. Parengtos rekomendacijos KKI sektoriaus konkurencingumo didinimui.


„Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkoje“


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2014-12-17