Kultūros ir kūrybos poveikis Europoje - tiesioginė ir netiesioginė nauda

Pasirodė „Tom Fleming Creative Consultancy“ (TFCC) atlikta studija „Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a preliminary evidence review“, kurioje apžvelgiama kultūros, meno bei kūrybinių industrijų finansavimo reikšmė Europoje.

Pats „spillover“ terminas atkeliavo iš ekonomikos žodyno ir kaip ir dauguma kitų terminų laikui bėgant įgavo vis platesnę reikšmę, tačiau tikslaus jo apibrėžimo kultūros sektoriuje vis dar trūksta. Šiuo terminu įvardijama daugybė procesų, vykstančių tiesiogiai su kultūra nesusijusiose srityse, tačiau kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai paskatino pasikeitimai susiję su investicijomis kultūros, meno ir kūrybinių industrijų sferose. „Spillover“ procesais laikomi tie, kurie skatina inovacijas sektoriuose, kuriuose kultūros atstovai dažniausiai nedirba. Paprastai tariant, tai kūrybinio lauko nešama nauda ir teigiamas poveikis kitiems, tiesiogiai su kultūra nesusijusiems sektoriams.

Šiuo tyrimu siekiama atkreipti dėmesį į kultūros ir kūrybinių industrijų poveikį Europos ekonomikai ir visuomenei. Vienas iš pagrindinių tikslų – šių procesų nešamos naudos įvardijimas ir pristatymas, skatinantis kalbėti apie patogesnės įstatyminės bazės kūrimą bei kultūros sektoriaus finansavimą.

Studijoje ne tik aptariami įvairūs procesai, tačiau pateikiama ir ekspertų sudaryta metodologija bei rekomendacijos tolimesniems tyrimams.

  „Cultural and creative spillovers in Europe“


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2015-11-17