Prekybos kultūros produktais ir paslaugomis globalizacijos procesai

Šioje studijoje, kurią atliko UNESCO statistikos institutas (UNESCO Institute for Statistics), tiriami svarbiausi kultūros srautų globalizacijos aspektai, remiantis prekybos kultūros paslaugomis ir produktais tendencijomis nuo 2004 iki 2013 m.

Tyrimas, atliktas remiantis įvairiais tarptautinės prekybos duomenų šaltiniais, suteikia galimybę analizuoti kultūros produktų ir paslaugų eksporto ir importo tarp besivystančių ir jau pažengusių valstybių panašumus bei skirtumus, kultūros prekių vartojimo įpročių kaitą. Ekonominiai veiksniai bei skaitmeninio pristatymo sistemos smarkiai keičia kultūros prekių vartojimo įpročius ir prekybos būdus. Pavyzdžiui, muzika ir filmai vis dažniau parduodami kaip kilnojamos skaitmeninės laikmenos, o ne kaip fizinės prekės. Studijoje siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį skaitmenizacijos procesai padarė kultūros vartojimui visame pasaulyje, bei koks buvo 2008 metų finansinės krizės, sukėlusios ekonomikos nuosmukį, vaidmuo prekybos kultūros produktais ir paslaugomis kontekste.

Kultūros sektorius ženkliai prisideda prie tvaraus ekonomikos vystymosi visame pasaulyje, tad šiuo tyrimu siekiama parodyti ir tiksliau pamatuoti kultūros indėlį. Ši studija tai vertingas šaltinis įstatymų leidėjams, akademikams bei visiems besidomintiems tarptautinės prekybos kultūros produktais ir paslaugomis tyrinėjimais ilgalaikėje perspektyvoje.


„The Globalisation of Cultural Trade: a Shift in Consumption“

 Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2016-03-16