Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija tapo ECBN nare

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, vienijanti Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus organizacijas nuo šiol yra tarptautinio tinklo „European Creative Business Network“ narė.

„ECB Network“ yra unikali pelno nesiekianti organizacija įkurta 2011 metais. Šiuo metu organizacija vienija 27 narius iš 14-os Europos valstybių - tai pirmaujančios kūrybinės agentūros, centrai, inkubatoriai, hub'ai ir kitos organizacijos, aktyviai veikiančios kūrybinių ir kultūrinių industrijų lauke, kartu reprezentuojančios net 70% Europos kūrybinių industrijų darbo jėgos!

„ECB Network“ reguliariai rengia aukšto lygio susitikimus su organizacijos nariais, kviestiniais svečiais ir sektoriaus ekspertais, kurių metu aptariamos kūrybinių industrijų sektoriui aktualios problemos. „ECB Network“ kasmet sukviečia įtakingus Briuselio politikus ir organizuoja „ECBN Policy Forum“ - forumą Briuselyje, skirtą kūrybinių industrijų politikai, jos formavimui ir problematikai. Vienas iš pagrindinių organizacijos tikslų - skatinti tinklaveiką tarp organizacijos narių iš skirtingų Europos šalių, todėl „ECB Network“ nuolat rengia įvairių temų tinklaveikos renginius. „European Creative Business Network“ taipogi suteikia nariams galimybę dalyvauti įvairiuose jungtiniuose projektuose bei finansavimo programose.

Nacionalinei kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijai narystė „European Creative Business Network“ ne tik sudarys sąlygas dalyvauti didelės apimties tarptautiniuose projektuose, tačiau ir suteiks galimybę dalyvauti formuojant kūrybinių industrijų politiką Europoje. 

Daugiau informacijos apie „European Creative Business Network“ galite rasti organizacijos svetainėje.


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2016-05-30