Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas

Kūrybinės industrijos išsiskiria įvairialypėmis kūrybingumo raiškomis, pirmauja kurdamos inovatyvius verslo modelius ir vartotojų įtraukimo strategijas. Inovacijos kūrybinių industrijų įmonėse remiasi naujais kultūros gamybos būdais ir individų sąveikos formomis.

Monografijoje yra nagrinėjami kūrėjo / kūrėjų komandų rezultatyvumą veikiantys kompleksiniai (makro-, mezo- ir mikro-) veiksniai. Kolektyvinis autorių darbas yra fundamentali kūrybinių industrijų studija, apimanti teorinius ir empirinius kūrybinių industrijų sektoriaus tyrimus Lietuvoje ir užsienio šalyse bei pateikianti įžvalgas kolektyvinio kūrybingumo ugdymui.


„Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas“