Meno ir kultūros nauda

Ši studija pristato „Cultural Value Project“ - kol kas išsamiausio projekto apie meno ir kultūros teikiamą naudą tiek pavieniams asmenims, tiek visuomenei, rezultatus. Tris metus trukęs tyrimas, kurį inicijavo „Arts and Humanities Research Council“, siekė išsiaiškinti, kaip žmonės jaučia meno ir kultūros poveikį.

Šiame projekte daugiausiai dėmesio yra skiriama dviems dalykams - įvairių kultūros komponentų, teikiančių apčiuopiamą naudą, identifikavimui  ir metodologijų, kurios padėtų šiuos komponentus įvertinti, suformulavimui.

Šioje studijoje panaudota per 70 „Cultural Value Project“ tekstų, įvairi medžiaga iš sektoriaus profesionalų workshop'ų, kritiniai straipsniai, literatūra bei kiti tyrimai ir studijos. Platus surinktos medžiagos spektras leido paruošti išsamų tyrimą apie kultūros poveikį žmogui, visuomenei ir ekonomikai. Šiuo projektu siekiama kvestionuoti jau anksčiau įvardintą meno naudą ieškant konkrečių pavyzdžių, kaip kultūra iš tikrųjų veikia aplinkinius, ginčijamos jau sudarytos metodikos ir stengiamasi surasti apčiuopiamų įrodymų, viską pagrindžiant konkrečiais pavyzdžiais.„Understanding the value of arts and culture“

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2015-04-15