Asociacija tapo tarptautinio tinklo N.I.C.E nare!

N.I.C.E. - „Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe“ tai tarptautinis tinklas, vienijantis įvairias Europos kultūros organizacijas, kurio pagrindinis tikslas - skatinti atkreipti dėmesį į kultūros sektoriaus daromą poveikį inovatyvumui, miestų plėtrai ir ekomonikos augimui, o tai akcentuojama ir ES 2014-2020 metų strateginėje programoje.

Iki 2020 m. N.I.C.E. jėgomis bus paruoštos priemonės, padėsiančios tinklo partneriams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą kūrybinių ir kultūrinių industrijų lauke, akcentuojant šio sektoriaus kuriamą pridėtinę vertę ir teigiamą poveikį kitoms, su kultūra tiesiogiai nesusijusios sritims. Siekiant užtikrinti pilnavertį ir kokybišką bendradarbiavimą tinklo nariais kviečiamos tapti įvairios su KKI susijusios institucijos ir organizacijos: universitetai ir kitos su edukacija susijusios institucijos, miestų savivaldybės, kultūrinės ir kūrybinės organizacijos, asociacijos, platformos bei kiti KKI sektoriuje dirbantys juridiniai asmenys. Toks platus narių spektras užtikrina tiek tarptautinį, tiek tarpdisciplininį bendradarbiavimą, kuris leidžia pasiekti aukštų rezultatų kalbant apie kultūros kuriamą vertę.


Untitled-1.jpg


Daugiau informacijos apie tinklą galite rasti oficialioje svetainėje.


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2016-07-06