Gegužės mėnesį dar kartą svarstysime tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybes

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kartu su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos grafinio dizaino asociacija įgyvendina projektą „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006).

Gegužės 30-31 dienomis vyks praktinis seminaras „Kultūrinių ir kūrybinių industrijų bendradarbiavimo su kitais ekonomikos sektoriais perspektyvos ir galimos strategijos”, kuriame planuojama aptarti bendradarbiavimo su ūkio, švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros sektoriais galimybes, dalyvaujant Nacionalinės pažangos programos horizontaliųjų prioritetų „Kultūra“, “Sveikata visiems” ir “Regioninė plėtra” įgyvendinimo 2014–2020 m. tarpinstituciniuose veiklos planuose numatomose priemonėse.

Seminarų organizavimas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis (projektas ,,Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006). Dalyvio mokesčio nėra.

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2014-05-19