Europos komisija paskelbė studiją apie KKI sektoriaus konkurencingumą

Europos Komisija paskelbė naują studiją apie kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumo didinimą, siekiant stiprinti patį sektorių bei užtikrinti naujų darbo vietų augimą.

Šiame tyrime išskiriami trys pagrindiniai tikslai, kurių pirmasis tai išsami dabartinės KKI sektoriaus būklės apžvalga, orientuota į sektoriaus konkurencingumo ir vaidmens bendroje ekonominėje terpėje tyrimus, kurie leidžia įvardinti ne tik skiriamuosius sektoriaus bruožus ir jų specifiką, bet ir pagrindines kliūtis tolimesniam sektoriaus augimui bei daromas rinkos reguliavimo klaidas. Šioje studijoje taipogi apžvelgiamos ES įvykdytos sėkmingos sektoriaus iniciatyvos ir strategijos, ieškoma ryšio tarp efektyvių projektų ir įvairaus lygmens rėmimo mechanizmų. Galiausiai pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų augimą formuojant ir keičiant rėmimo politiką.


Studija "Boosting the competitivenes"


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2017-01-01