Kūrybinės industrijos ir turizmas Šiaurės Europoje

„Northern Dimension Partnership on Culture“ (NDPC) užsakymu buvo paruošta studija apie kūrybines industrijas ir turizmą Šiaurės Europoje „Mapping exercise: How could creative industries foster innovation in tourism in the Northern Dimension area?“. Atliekant šį tyrimą buvo parengta bendra tarptautinė studija bei sudaryta 11 atskirų apžvalgų, kuriose siekiama aptarti kūrybinių ir kultūrinių industrijų ryšį su turizmo sektoriumi kiekvienoje Šiaurės Europos šalyje.

Šiuo tyrimu siekiama išnagrinėti kūrybinių industrijų ir turizmo ekosistemą bei aptarti šių sektorių geros bendradarbiavimo praktikos pavyzdžius Šiaurės Europje. Vienas iš pagrindinių tyrimo tikslų –  suformuoti ir pateikti įrankius, padėsiančius stiprinti kūrybinių industrijų ir turizmo sektoriaus bendradarbiavimą, taip siekiant inovacijų turizmo sektoriuje.

Atlikta studija parodė, kad šiuo metu jau egzistuoja esminis ryšys tarp kūrybinių industrijų ir turizmo, tačiau šis bendradarbiavimas dar neišnaudojo viso savo potencialo. Siekiant paskatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą ir inovacijų kūrimą turizmo sektoriuje buvo paruoštos rekomendacijos, padėsiančios žingsnis po žingsio judėti link produktyvaus sektorių bendradarbiavimo.

“Mapping exercise: How could creative industries foster innovation in tourism in the Northern Dimension area?”

Papildomos sektorinės studijos apie atskiras Šiaurės Europos šalis:


Cross-country report: Denmark
Cross-country report: Estonia
Cross-country report: Finland
Cross-country report: Germany
Cross-country report: Iceland
Cross-country report: Latvia
Cross-country report: Lithuania
Cross-country report: Norway
Cross-country report: Poland
Cross-country report: Russia
Cross-country report: Sweden


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2016-01-15