Kviečiame teikti paraiškas „N.I.C.E. Awards“ konkursui!


N.I.C.E. apovanojimai kviečia visus kūrybinio ir kultūrinio sektoriaus atstovus, jų grupes bei sektorių atstovaujančias organizacijas teikti projektines idėjas ir pasiūlymus, padėsiančius formuoti darnią šiuolaikinę visuomenę. Šiais metais daug dėmesio bus skiriama į žmogų orientuotam dizainui, socialinėms inovacijoms, bendradarbystės projektams bei piliečių įtraukimui į kūrybines veiklas.

Kasmetinius „N.I.C.E. Awards“ apdovanojimus finansuojanti Vestpalijos regiono ekonomikos ir energetikos ministerija siekia skatinti kūrybinio ir kultūrinio sektoriaus inovacijas, gebančias prasiskverbti ir teigiamai veikti visuomenę bei ekonomiką. Nugalėtoją renka nepriklausoma komisija, kurią šiais metais sudaro:
Anne Stenros / Suomija
Pieter Aarts / Nyderlandai
Gilles Rougon / Prancūzija
Miriam van de Lubbe / Nyderlandai
Markus Wild / Vokietija


Paraiškas bus galima teikti nuo kovo 15 iki balandžio 30 dienos, adresu: http://www.e-c-c-e.de/en/


Šiais metais „N.I.C.E. Awards“ apdovanojimai siekia atkreipti dėmesį į integruoto pasaulio kūrimą. Globalizacija ir skaitmeninimas tapo varančiąja išraiškos jėga, skatinančia kultūrinę įvairovę ir toleranciją. Civilinės teisės ir socialinė įtrauktis palaipsniui tapo savaime suprantamu dalyku kuriant atvirą, globalią ir skaitmeninę visuomenę.
Dalyvauti konkurse gali visi Europos Sąjungos ribose vykdyti projektai, skirti visuomeninei problematikai. Projektas gali būti teikiamas konkursui, jei jo vykdymo terminas yra nuo 01.01.2014 iki 31.12.2016. Projektai taip pat turi būti susiję su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis, tačiau gali atstovaujanti įvairius sektorius:
- skaitmenines technologijas;
- sveikatos apsaugą;
- edukaciją;
- maistą ir mytybą;
- mobilumą;
- energetiką;
- paveldą ir kultūrą;
- aplinkosaugą;
- kitus su visuomenine problematika susijusius sektorius.

Konkursui paraiškas gali teikti įvairūs pareiškėjai:

- kūrybinio ir kultūrinio sektoriaus atstovai ir startuoliai, įskaitant dizainerius, architektus, filmų kūrėjus, scenos bei vizualiųjų menų atstovus, video menininkus ir pan.;
- pelno ir ne pelno siekiančios organizacijos, viešosios įstaigos, agentūros, ne pelno siekiantys fondai, tyrimus atliekančios institucijos ir kitos iniciatyvos, susijusios su kūrybiniu ir kultūriniu sektoriumi;
- komandos, grupės ir tinklai, net ir tie, kurie nėra įregistravę juridinio statuso;
- ankstesni pareiškėjai gali dar kartą teikti paraišką dalyvavimui, jei teikiamas projektas anksčiau nebuvo registruotas šiam konkursui.

Jei paraiška patenka į konkurso finalą, pareiškėjas/a turi užtikrinti savo dalyvavimą prisistatymo renginyje, vakarienėje ir kituose konkurso renginiuose, kurie vyks Esene rugsėjo 6-7 dienomis. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bus dalinai padengtos vienam paraišką pateikusiam atstovui.

Norint dalyvauti konkurse pareiškėjas turi pateikti projekto idėją pristatantį video, iki 2min trukmės. Filmas turi būti paruoštas anglų kalba arba turėti angliškus titrus ir savyje talpinti kontaktinę pareiškėjo informaciją (projekto pavadinimą, pareiškėjo vardą ir pavardę/pavadinimą, miestą, pilietybę, sukūrimo metus). Video taip pat turi būti visos nuorodos į autorines teises, jei tokių būta, paminėti visi prie filmo kūrimo prisidėję asmenys/organizacijos. Filmo rezoliucija turi būti 1080 p., formatas: MP4, AVI arba MOV.

Dešimties konkurso finalininkų sąrašą komisija paskelbs iki liepos 3 d. Rugsėjo 6 d. Esene vyks komisijos posėdis, kurio metu gyvai prisistatys visi finalininkai. Išklausę visų prisistatymų, komisijos nariai paskelbs konkurso nugalėtojus.

Benras konkurso prizinis fondas, kurį pasidalins visi konkurso nugalėtojai, siekia 20 000 EUR.

N.I.C.E. Awards 2016

Pernai „N.I.C.E. Awards“ dėmesys krypo į inovacijas, migraciją, ekonomiką ir miestų vystymąsi. Komisija įvertino 105 konkursui pateiktas paraiškas iš 25 valstybių ir atrinko dvyliką projektų iš Prancūzijos, Gruzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir Nyderlandų, kuriems buvo suteikta galimybė pristatyti savo idėjas gyvai.
Konkurso nugalėtojais buvo paskelbti net du projektai – „Makerversity“ ir „Refugee Open Cities“, per pus pasidalinę 16 000 EUR. „Makerversity“ tai Londone ir Amsterdame įsikūrusi platforma, skirta visiems kūrybininkams, kurie savo darbui pasitelkia ne tik kompiuterį, bet nevengia ir išsitepti rankų. Pasaulyje vis populiarėjant maker'ių judėjimui, „Makerversity“ į vieną vietą suburia skirtingų profilių kurėjus ir suteikia jiems puikias sąlygas ne tik konsultuotis vieniem su kitais, bet ir perduoti savo patirtį. Berlyne veikiančio „Refugee Open Cities“ projekto tikslas – pagerinti gyvenimo sąlygas pabėgelių stovyklose, į procesą įtraukiant pačius stovyklos gyventojus.

N.I.C.E. – Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe

Dortmunde įsikūrusio centro „European Centre for Creative Economy“ (ECCE) inicijuotas projektas „Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe“ (N.I.C.E.), skirtas kūrybinių inovacijų ir tinklaveikos skatinimui Europoje, savo veiklą pradėjo 2013 metais kaip 15 miestų, universitetų, organizacijų bei kūrybinio sektoriaus atstovų iš 10 valstybių konsorciumas. Šiandien tinklas vienija 25 partnerius iš 15 Europos valstybių. N.I.C.E. tai pelno nesiekianti organizacija, finansuojama Vokietijos Vestpalijos regiono šeimos, kultūros ir sporto ministerijos.

Daugiau informacijos ieškokite adresu: www.nice-europe.eu


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2017-03-14