Koks technologijų vaidmuo kultūros lauke?

Daugelis kultūrinių organizacijų tiesiogiai nesieja savo veiklos su technologijomis daugiau nei to reikalauja aplinka, priima technologijas kaip neišvengiamą darbo instrumentą, tačiau nemato jų kaip integralios darbo dalies. Kodėl reikėtų daugiau dėmesio skirti technologijoms? Kaip jos gali pasitarnauti kūrybinėms ir kultūrinėms organizacijos skaitykite naujoje studijoje „The adoption of digital technology in the arts“.

Pilnavertis technologijų integravimas darbo aplinkoje leidžia kultūros sektoriaus organizacijoms smarkiai pagerinti savo veiklos rezultatus: kurti naujus verslo modelius ir pajamų srautus, mažinti organizacijos išlaidas ir didinti efektyvumą, skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą bei užmegzti naujus ryšius su kitomis organizacijomis.

Skiriant daugiau dėmesio technologijoms galima sparčiai didinti auditorijos pasiekiamumą, gauti daugiau duomenų, susijusių su tikslinėmis grupėmis, leidžiančių perprasti jų elgesį ir stiprinti ryšius. Technologijų panaudojimas suteikia galimybę kokybiškai surinkti duomenis apie projektus ir paruošti daug išsamesnius projektų vertinimus, vidaus ir išorės ataskaitas. 

Kalbant apie technologijų poveikį menams vienu iš pagrindinių aspektu tampa formato kaita. Technologijos ne tik padeda įtraukti skaitmeną į kūrybos procesą, bet ir suteikia sąlygas vystytis naujiems kūrybos žanrams. Technologijos leidžia fiksuoti  kūrybinius darbus naujais formatais ir platinti naujais būdais.


difaw_gmv_e-13.jpg

„The adoption of digital technology in the arts“Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2017-03-21