UNESCO kultūrinės įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos stebėsenos ataskaita

UNESCO kultūrinės raiškos įvairovės skatinimo ir apsaugos konvencija, priimta 2005 metais, inspiravo svarbius kultūros lauko pokyčius per pastaruosius 10 metų.  Dabar, kai konvenciją ratifikavo per 140 šalių, pastebimas iš esmės pasikeitęs požiūris į kultūrą, kultūros paslaugas ir produktus.

Ši konvencija pripažino suverenią valstybių teisę formuoti kultūrinės raiškos įvairovę saugančią ir skatinančią politiką. Konvencijoje pabrėžtas kultūros paslaugų, produktų ir veiklų dvilypumas, tuo pačiu metu skatinama atkreipti dėmesį į du matmenis – ekonominį ir kultūrinį. Kultūrinių veiklų generuojamos pajamos, sukuriamos darbo vietos, skatinamas ekonomikos augimas ir inovacijų kūrimas vertinamas taip pat reikšmingai kaip ir tapatybių, vertybių perteikimas ir socialinio įtraukimo skatinimas. Toks kultūros dvilypumas skatina ekonominį ir socialinį tvarumą, tampa varomąja jėga ginant žmogaus teises ir prigimtines laisves.

Šią 2005 metų UNESCO konvencijos stebėsenos ataskaitą paruošė 14 nepriklausomų ekspertų grupė kartu su konvencijos vyriausiuoju redaktoriumi ir sekretoriatu, stebint konvecijos vykdymą pasauliniu mastu. Šiuo dokumentu siekiama ne tik įvertinti konvencijos rezultatus, bet ir paruošti rekomendacijas tolimesniam konvencijos laikymosi procesui.


„Reshaping cultural policies“ 2015