Kodėl auditorijos plėtra svarbi kultūros organizacijoms?

Paskelbta nauja Europos Komisijos studija, nagrinėjanti auditorijos plėtros procesus kultūrinėse organizacijose „Study on Audience Development - How to place audiences at the centre of cultural organisations“. Šiuo tyrimu siekiama ne tik pristatyti sėkmingus auditorijos plėtros pavyzdžius, pasižyminčius inovatyviu požiūriu, bet ir supažindinti kultūrinių organizacijų atstovus su efektyviais auditorijos plėtros metodais.

Ši studija padalinta į kelias pagrindines tyrimo dalis. Pirmoji skirta auditorijos plėtros problematikos nagrinėjimui analizuojant ir sisteminant jau esamą informaciją. Auditorijos plėtra yra susijusi su daugybe kitų procesų ir veiklų, tokių kaip demokratizacija, bendradarbystė, dalyvavimas, vadovavimas, organizacinės inovacijos ir politika, tad siekiant ištirti auditorijos plėtros tendencijas studijos sudarytojai susistemino gausybę itin plataus profilio medžiagos ir sukūrė koncepsinę tyrimo sistemą, leidžiančią kokybiškai išnagrinėti auditorijos plėtros problematiką. Atlikus šias užduotis tyrėjų komanda išrinko ir apklausė 30 mažų ir vidutinių kultūros sektoriaus organizacijų iš 17-os Europos valstybių. Šios apklausos tikslas - aptikti ir išnagrinėti inovatyvius gerosios praktikos pavyzdžius, vedančius prie efektyvių sprendimų.

Tyrimo rezultatai tai rekomendacijos, skatinančios į auditorijos plėtros procesus įtraukti kuo daugiau su šiuo procesu susijusių asmenų grupių, siekiant užmegzti kokybišką dialogą su auditorija. Šios gairės skirtos tiek kultūrinių organizacijų darbuotojams, tiek politikos lauko atstovams.„Study on Audience Development. How to place audiences at the centre of cultural organisations“


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2016-04-24