Kultūros finansavimas didžiuosiuose pasaulio miestuose

Visame pasaulyje kultūra yra finansuojama sutelkiant finansavimą iš skirtingų šaltinių, tokių kaip valstybinės ir projektinės lėšos, privačių investuotojų įnašai, mecenatų parama bei kitos priemonės. „World Cities Culture Finance Report“ tai pirmoji lyginamoji studija, kurioje apžvelgiami kultūros finansavimo mechanizmai didžiuosiuose pasaulio miestuose. Šiuo tyrimu siekiama apžvelgti visus galimus finansavimo mechanizmus ir pristatyti juos kultūros formavimo lauke dirbantiems politikams.

Šioje studijoje daugiausiai dėmesio skiriama valstybiniam ir privačiam finansavimui, jo santykiui ir efektyvumui. Valstybinis finansavimas dažniausiai skiriamas kultūrai tuomet, kai vykdoma veikla tiesiogiai atliepia šalies programiniams ir strateginiams tikslams ar kai į projektą siekiama įtraukti kuo daugiau žmonių. Privatus finansavimas, JAV viršyjantis valstybės skiriamas lėšas, kitose šalyse yra gana nežymus. Kai kurios valstybės siekia pritraukti privatų finansavimą kurdamos įvairias mokesčių lengvatas ir kitaip skatindamos investicijas, tačiau kultūros finansavimas vis dar lieka valstybės našta, o privačių lėšų pritraukimas - visuotine siekiamybe.  

Tyrimas paremtas gausia ir itin kokybiška 16-kos „World Cities Culture Forum“ dalyvių pateikta medžiaga, kuri leidžia ne tik išanalizuoti konkrečius kultūros finansavimo atvejus įvairiuose pasaulio miestuose, bet apžvelgti bendrą sektoriaus problematiką.


„World Cities Culture Finance Report 2017“


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2017-05-12