Asociacija tapo tarptautinio tinklo „Culture Action Europe“ nare!

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija tapo tarptautinio tinklo „Culture Action Europe“ nare ir praplėtė tinklo geografines ribas, pirmoji iš Baltijos šalių kultūros sektoriaus prisijungusi prie šios organizacijos!

„Culture Action Europe“ savo veiklą Briuselyje pradėjo dar 1992 metais, šiandien tinklas vienija 145 narius iš įvairių Europos valstybių, tarp kurių nuo šiol ir Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. „Culture Action Europe“ aktyviai prisideda prie Europos kultūros politikos formavimo – tinklas yra svarbus Europos Sąjungos institucijų socialinis partneris, teikiantis rekomendacijas ir komentarus įvairiais Europos kultūros politikos formavimo klausimais. „Culture Action Europe“ yra viena iš didžiausių kultūros sektorių politikos lauke atstovaujančių organizacijų Europoje, aktyviai propaguojanti kultūros svarbą darniam vystymuisi ir gerovei. Tinklas nėra orientuotas į vieną konkretų kultūros sektorių, bet atstovauja visą kultūros lauką ir siekia jo prioritetizavimo.

„Culture Action Europe“ organizuoja konferencijas, mokymus, susitikimus ir kampanijas, skirtas kultūros aktualijoms ir kultūros politikai. Pasak Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorės Romos Survilienės, narystė šioje tarptautinėje organizacijoje suteiks ne tik ekspertinę patirtį, bet ir palaikymą, siekiant Lietuvoje kultūros, kaip strateginės valstybės raidos krypties įtvirtinimo.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, įsteigta 2008 metais, šiandien jungia daugiau nei 60 narių. Tai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, sektorinės kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, klasteriai, kūrybinio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys. Vienas iš pagrindinių asociacijos tikslų – atstovauti kūrybines industrijas ir jų kūrėjus politikos lauke, siekti palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje.


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos strateginės veiklos programa yra dalinai finansuojama LR kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos   LTK_Logotipas500.pngNacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2017-05-16