Baltijos jūros regione išskiriama kūrybinių industrijų sektoriaus svarba

Birželio 15-16 dienomis Jūrmaloje, Latvijoje, vyko jau šeštasis kasmetinis Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) forumas, kurio metu viena iš sesijų buvo skirta kultūros ir kūrybinio verslo skatinimui. 

ESBJRS yra pirmoji makro-regioninė strategija Europos Sąjungoje (ES), kurios esmė – valstybių narių vyriausybių ir piliečių siekis skubiai spręsti iškilusias problemas bei bendromis jėgomis vystyti regioną. 

Metinis forumas yra vienas svarbiausių ESBJRS renginių, kurį organizuoja Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare bei Baltijos Jūros Vadovų Tarybos Sekretoriatu ir INTERACT Point Turku. ESBJRS Forume kasmet dalyvauja apie pusė tūkstančio dalyvių iš ES institucijų, regioninių organizacijų, nacionalinių valdžios institucijų, savivaldos, mokslo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Šiemet tarp dalyvavusių – Latvijos Užsienio reikalų ministras Edgars Rinkevičs, Švedijos princesė Victoria, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio specialusis patarėjas Siimas Kallas, LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Šiemet vykusio forumo metu didelis dėmesys buvo skiriamas Baltijos jūros regiono strategijos tikslui „Sujungti regioną“, buvo aptarta skaitmeninių priemonių svarba bendradarbiavimo stiprinimui, e. įtraukties ir jaunimo mobilumo teikiamos socialinės ir ekonominės galimybės, kūrybinio verslo stiprinimas bei tolesnis Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas, siekiant keliamų tikslų, panaudojant 2014–2020 metų Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas. 

Pasak forume dalyvavusio Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininko Žilvino Jančoro, čia buvo keliami klausimai, kaip naujos technologijos ir tarptautinis tarpsektorinis bendradarbiavimas gali sustiprinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų verslą Baltijos jūros regione, ypatingai pabrėžiant šio sektoriaus išskirtinumą ir kuriamą pridėtinę vertę. 

Nuo 2013 m. vienas iš Baltijos jūros regiono strategijos prioritetų yra „Kultūra“. Forume susirinkusi prioriteto „Kultūra“ stebėsenos grupė patvirtino prioritetinius projektus, tarp jų ir projektai, kuriuose Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija dalyvauja kaip partneris, kartu su Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos organizacijomis.


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2015-06-18