Viešos konsultacijos dėl ES finansavimo po 2020

Europos komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl ES investicijų po 2020 m.

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. 2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES biudžetas. Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji gali pasiekti daugiau nei valstybės narės pavieniui, įgyvendinti tai, kas rūpi labiausiai. Dėl to reikia nuodugniai įvertinti tiek tai, kas buvo veiksminga praeityje, tiek tai, ką būtų galima patobulinti ateityje.

Konsultacijos yra sudėtinė šio proceso dalis, o jų tikslas – sužinoti visų suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, kaip kuo geriau panaudoti ES biudžeto lėšas.

Viešos konsultacijos dėl sanglaudos srities ES fondų
Klausimynas pasiekiamas čia:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=4a79e704-152a-4057-b792-15ac31b145f8&surveylanguage=LT

Viešos konsultacijos dėl vertybių ir judumo sričių ES fondų:
Klausimynas pasiekiamas čia:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f40b936d-6249-458c-9c34-a94845f763e0?draftid=f78ebe7a-0960-408b-9c94-9c4c66fc0484&surveylanguage=LT

Viešos konsultacijos dėl investicijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, MVĮ ir bendrosios rinkos sričių ES fondų:
Klausimynas pasiekiamas čia:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de6680a2-3851-4856-a408-411884afe1f8?draftid=5f0c96ec-eb80-4945-939f-fbe4733ccac0&surveylanguage=LT


Konsultacijos vyks iki kovo 8 d.

Komisija paskelbs atsakymus netrukus po konsultacijų laikotarpio pabaigos.