Viešosios politikos vaidmuo skatinant kūrybos sektoriaus verslumą ir inovacijas

Paskelbta Europos Sąjungos ekspertų grupės parengta ataskaita, kurioje apžvelgta koks yra viešosios politikos vaidmuo skatinant kultūros ir kūrybos sektorių verslumo ir inovacijų potencialą bei pateiktos devynios rekomendacijos.

Ataskaita:
Viešosios politikos vaidmuo skatinant kultūros ir kūrybos sektorių verslumo ir inovacijų potencialą
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en