Kultūra darnaus vystymosi darbotvarkėje


2018 m. gegužės mėnesį pasaulinio miestų ir regionų tinklo UCLG (United Cities and Local Governments) kultūros komitetas publikavo rekomendacijų rinkinį "Culture in the Sustainable Development Goals: A Guide for Local Action".  Šiame dokumente pateikiamos praktinės gairės vietos ir regionų valdžios institucijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms, kultūros ir plėtros specialistams, kurie siekia stiprinti kultūros vaidmenį siekiant tvarios plėtros. 

Dokumentas sudarytas remiantis 17 darnaus vystymosi darbotvarkėje išvardintų tikslų. Prie kiekvieno tikslo dokumente pateikiama informacija, kuri padeda suvokti, kodėl kultūra yra svarbi, ir kaip šis ryšys gali būti veiksmingas vietos lygmeniu, taip pat ir tose srityse, kuriose ryšys gali būti tik numanomas, pateikiama keletas miestų ar savivaldybių pavyzdžių, kur įgyvendinti projektai, programos ar politika, tiesiogiai susiję su tikslo sritimi.

Daugiau informacijos:
http://www.agenda21culture.net/advocacy/culture-as-a-goal-in-post-2015